Ekonomia Boża i ludzka. Kazania wolnorynkowe

 

Dlaczego kazania?

Dlatego, że Jacek Gniadek (ur. 1963) to misjonarz, werbista, ksiądz i teolog. Od 2010 r. w Zambii. Wcześniej pracował w Kongo, Botswanie i Liberii. Jest autorem książki o Ludwiku von Misesie, jednej z głównych postaci austriackiej szkoły ekonomii. Autor w swojej książce Dwaj ludzie z Galicji. Koncepcja osoby ludzkiej według Ludwika von Misesa i Karola Wojtyły (Warszawa 2010) dokonał teologicznej analizy człowieka w działaniu na wolnym rynku.

Dlaczego wolnorynkowe?

Ponieważ Autor uważa, że istnieje bardzo silny związek między chrześcijaństwem a zasadami wolnego rynku, opartego na subiektywistycznej teorii wartości. Podmiotem rozważań w kazaniach wolnorynkowych nie jest wymyślony przez mainstreamowych ekonomistów homo oeconomicus, lecz realny człowiek, który pragnie realizować swoje życiowe powołanie w ramach przestrzeni wolności wyznaczonej mu przez Boga, w granicach własności prywatnej.

Kazania wolnorynkowe są skierowane do każdego, kto wie, że on sam jest „podstawowym kapitałem”, który musi dobrze zainwestować, by osiągnąć swój cel, a jest nim życie wieczne.

Wydawnictwo Fijorr Publishing, Warszawa 2013, s. 164.

Przedmowa

Scroll to top