Książki

Acton Bookshop, „The Pope and the Economist: Human Action in the Thought of John Paul II and Ludwig Von Mises”, by, Jacek Gniadek, SVD (Author), Jan Klos (Translator)

W tej nowo przetłumaczonej i poprawionej książce autor rozwija unikalną syntezę myśli austriackiego ekonomisty Ludwiga von Misesa i papieża Jana Pawła II. Ta teologiczno-moralna analiza logiki ludzkiego działania, oparta na teologicznej wizji działającego człowieka, ustala fundamentalny społeczny charakter przedsiębiorczości, własności prywatnej i gospodarki rynkowej oraz określa właściwą rolę zarówno rynku, jak i państwa oraz moralności i ekonomii. Książka „The Pope and the Economist: Human Action in the Thought of John Paul II and Ludwig Von Mises” powstała w oparciu o tłumaczenie polskiej książki „Dwaj ludzie z Galicji. Koncepcja osoby ludzkiej według Ludwiga von Misesa i Karola Wojtyły” (Warszawa, 2011).

 

 

 

 

 

 

Dwaj ludzie z Galicji – Koncepcja osoby ludzkiej według Ludwiga von Misesa i Karola Wojtyły

„Dwaj ludzie z Galicji” jest teologiczno-moralnym studium koncepcji osoby ludzkiej u Ludwiga von Misesa, przedstawiciela austriackiej szkoły ekonomii, z punktu widzenia społecznej nauki Kościoła. Nauczanie to zostało zdominowane przez myśl Jana Pawła II, spod którego pióra wyszła najbardziej prorynkowa encyklika społeczna Centesimus annus. Austriacki ekonomista i papież byli głęboko przekonani, że ludzka godność realizuje się wolnym działaniu. Ostatecznie – co nie było pierwotnym zamierzeniem autora – otrzymaliśmy pracę, w której analizie poddano dorobek naukowy dwóch wielkich myślicieli XX w. pochodzących z Galicji.

Książka powstała w oparciu o rozprawę doktorską z teologii moralnej pt. Człowiek i jego działanie w przestrzeni społeczno-ekonomicznej u Ludwika von Misesa – przedstawiciela austriackiej szkoły w ekonomii. Studium teologiczno-moralne, napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr hab. Pawła Góralczyka SAC na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (2009).

Spis treści,

Zamiast wstępu,

Wydawnictwo Fijorr Publishing, Warszawa 2011, s. 335.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomia Boża i ludzka – Kazania wolnorynkowe

Dlaczego kazania? Dlatego, że Jacek Gniadek (ur. 1963) to misjonarz, werbista, ksiądz i teolog. Od 2010 r. w Zambii. Wcześniej pracował w Kongo, Botswanie i Liberii. Jest autorem książki o Ludwiku von Misesie, jednej z głównych postaci austriackiej szkoły ekonomii. Autor w swojej książce Dwaj ludzie z Galicji. Koncepcja osoby ludzkiej według Ludwika von Misesa i Karola Wojtyły (Warszawa 2010) dokonał teologicznej analizy człowieka w działaniu na wolnym rynku.

Dlaczego wolnorynkowe? Ponieważ Autor uważa, że istnieje bardzo silny związek między chrześcijaństwem a zasadami wolnego rynku, opartego na subiektywistycznej teorii wartości. Podmiotem rozważań w kazaniach wolnorynkowych nie jest wymyślony przez mainstreamowych ekonomistów homo oeconomicus, lecz realny człowiek, który pragnie realizować swoje życiowe powołanie w ramach przestrzeni wolności wyznaczonej mu przez Boga, w granicach własności prywatnej.

Kazania wolnorynkowe są skierowane do każdego, kto wie, że on sam jest „podstawowym kapitałem”, który musi dobrze zainwestować, by osiągnąć swój cel, a jest nim życie wieczne.

Przedmowa

Spis treści

Wydawnictwo Fijorr Publishing, Warszawa 2013, s. 164.

 

 

 

Scroll to top