Nikt nie może być wykluczony

„Nikt nie może być wykluczony” – napisał Papież w orędziu na 108. Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, który w tym roku jest w Kościele obchodzony 25 września, w ostatnią niedzielę. Wszyscy jesteśmy wezwani do budowania przyszłości, która nie pozostawia najsłabszych, w tym migrantów i uchodźców.

Tegoroczne orędzie jest kontynuacją nauczania św. Jana Pawła II. Czytając słowa Franciszka, warto sięgnąć do orędzia Jana Pawła II z 1996 r. Polski Papież porusza w nim problem nielegalnych imigrantów i pisze, że Kościół jest miejscem, w którym powinni być oni przyjęci jako bracia i siostry. „W Kościele nikt nie jest obcy, a Kościół nie jest nikomu obcy” – podkreśla polski papież.

Papież Franciszek zauważył, że obecność migrantów i uchodźców stanowi wielkie wyzwanie, ale przede wszystkim jest okazję do duchowego i kulturowego rozwoju. Należy uznać i docenić to, co każdy z migrantów może wnieść do procesu budowania nowej przyszłości. Chrześcijańska jedność nie jest jednością w jednolitości, ale jest jednością w różnorodności.

„Możemy dojrzewać w człowieczeństwie i budować razem większe »my«” – pisze w orędziu Ojciec Święty. Na to samo zwracał uwagę Jan Paweł II, kiedy w wspomnianym wyżej orędziu pisał, że zadaniem diecezji jest realne wsparcie, aby migranci, którzy są marginalizowani, znaleźli we wspólnocie chrześcijańskiej poczucie braterstwa

Dzisiaj wypowiedzi Ojca Świętego na temat migrantów mogą być dla niektórych zaskoczeniem, ponieważ wcześniej nie czytaliśmy papieskich orędzi pisanych z tej okazji przez jego poprzedników. Żyliśmy wtedy daleko od światowych problemów migracyjnych i nie zwracaliśmy na to uwagi. Czasy się zmieniły i dzisiaj znaleźliśmy się w samym centrum ruchów migracyjnych w Europie.

Tegoroczne orędzie jest z pewnością odczytywane przez Polaków w kontekście wojny na Ukrainie. Warto pamiętać o tym, aby perspektywy politycznej nie mieszać z perspektywą teologiczną. Temat tegorocznego orędzia został sformułowany przez Watykańską Dykasterię ds. Integralnego Rozwoju Człowieka 22 lutego br., a więc dwa dni przed wybuchem wojny. Nie zmienia to niczego w odbiorze tego orędzia, ponieważ ma ono charakter uniwersalny. Warto podkreślić, że na świecie jest prawie 100 mln ludzi, którzy zostali zmuszeni do opuszczenia swoich domów.

Wszyscy migranci są postrzegani przez Kościół jako ludzie, będący w drodze do określonego celu, a jest nim wspólna ojczyzna w niebie. Kościół patrzymy na ruchy migracyjne w świecie jak na wyzwanie z punktu widzenia duchowego, a nie tylko politycznego czy społecznego. I takie jest przesłanie zawarte w tegorocznym orędziu.

„Budować przyszłości z migrantami i uchodźcami” – to tematem tegorocznego papieskiego orędzia. Jak należy rozumieć słowa papieża? Odpowiedź znajdujemy linijkę niżej. Motto papieskiego orędzia pochodzi z listu św. Pawła Apostoła: „Nie mamy tutaj trwałego miasta, ale szukamy tego, które ma przyjść” (Hbr 13, 14).

———————–

Misjonarz 9/2022, str. 20.

Zdjęcie: Punkt recepcyjny dla uchodźców z Ukrainy w Przemyślu, 28 lutego br. Fot. Jacek Gniadek SVD.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Scroll to top