Open post

Gdzie podziali się bracia?

Misjonarz 11/2014 – We wrześniu rozpoczął się nowy rok akademicki w seminarium werbistów w Lusace. Na filozofii jest kilku studentów z Zimbabwe i Zambii. W werbistowskim postulacie w Kabwe nie ma znowu żadnego kandydata na brata zakonnego. Ktoś postronny mógłby pomyśleć, że werbiści są zgromadzeniem składającym się tylko z księży.

Czytaj więcejMore Tag
Open post

Plany na Lindę

Plany na Lindę – lipiec 2014 r. – przedszkole ruszy w styczniu przyszłego roku; w budynku będzie przedszkole, kawiarenka internetowa, szkoła wieczorowa, mieszkanie dla wolontariuszy oraz jadalnia i sala wykładowa – już pod koniec roku pierwsze spotkanie z lokalnym przedsiębiorcą.

Czytaj więcejMore Tag
Open post

Niwelowanie terenu wokół przedszkola

24 września 2014 / Kolejny etap budowy przedszkola za nami – niwelowanie terenu – (…) Misjonarze i organizacje pozarządowe budują najczęściej przedszkola i szkoły społeczne. Przedszkole w Lindzie będzie prywatne. Kościół naucza, że własność prywatna zapewnia jednostce konieczną życiową przestrzeń rozwoju. Posiadanie rzeczy na własność – jak trafnie zauważa św. Tomasz z Akwinu – przyczynia się również do sprawnego zarządzania, gdyż człowiek bardziej troszczy się o rzeczy prywatne niż wspólne.

Czytaj więcejMore Tag

Prywatna droga, przedszkole i wodociągi

Finis coronat opus – 07 sierpnia 2014 – (…) Okazuje się, że drogę może zbudować każdy i państwo nie jest do tego potrzebne. Anglicy już kiedyś o tym wiedzieli. Watts nawiązuje do angielskiej tradycji turnpike trusts. W XVII w. zezwolono w Wielkiej Brytanii na zawiązywanie tzw. drogowych trustów, które otrzymały pozwolenie na pobierania opłat drogowych w zamian za utrzymanie dróg.

Czytaj więcejMore Tag

Posts navigation

1 2 3 35 36 37 38 39 40 41 45 46 47
Scroll to top