Open post

Czystość i wolność

Rok Życie Konsekrowanego 2015 – (…) Ślub czystości nie dotyczy tylko sfery seksualnej, ale wszelkich relacjach międzyludzkich, które mogą być zagrożone poprzez ludzką chęć dominacji lub manipulacji. Misjonarz musi grać czysto. Druga osoba nie może stać się nigdy przedmiotem jego misyjnego działania, lecz zawsze celem.

Czytaj więcejMore Tag
Open post

Posłuszeństwo i wolność

Rok Życia Konsekrowanego 2015 – (…) Misjonarz posłuszny swojemu powołaniu wychodzi na obrzeża epoki, w któryej żyje. Jego zadaniem jest poruszać się po niewydeptanych jeszcze ścieżkach. Idzie tam, gdzie inni nie chcą, wahają się lub po prostu się boją. Poprzez ustawiczne stawianie światu pytania o Boga, pobudza ludzkie sumienia i poszerza ludzkie horyzonty.

Czytaj więcejMore Tag
Open post

Ubóstwo i wolność

Rok Życia Konsekrowanego 2015 – (…) Ślub ubóstwa pomaga mi poruszać się w złożonych relacjach międzyludzkich w świecie. Umiejętność panowania nad sobą i swymi odruchami pozwala mi być człowiekiem wolnym. Nie przywiązuję się do rzeczy doczesnych. Są one dla mnie tylko narzędziem do zdobycia celu, a jest nim życie wieczne.

Czytaj więcejMore Tag