Open post

Wcielenie nową formą zawłaszczenia w miłości

Uroczystość Bożego Narodzenia, Msza święta w dzień, Iz 52,7-10; Ps 98,1.2-3ab.3cd-d.5-6 (R.: 3c); Hbr 1,1-6; J 1,1-18 „Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli” (J 1,11) – ten fragment pochodzi z prologu św. Jana i jest czytany w uroczystość Narodzenia Pańskiego podczas mszy świętej w dzień. W trakcie pasterki i mszy świętej o świcie czytane są fragmenty z Ewangelii według św. Łukasza, które opisują scenę narodzenia Jezusa w Betlejem. „Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie” (Łk […]

Czytaj więcejMore Tag
Open post

Mój kairos

Pierwsza Niedziela Adwentu, Rok C, Jr 33,14-16; 1 Tes 3,12 – 4,2; Łk 21,25-28.34-36. Dzisiaj w Kościele rozpoczynamy nowy rok liturgiczny, którego początek przypada zawsze na pierwszą niedzielą adwentu. Nazwa „adwent” pochodzi od łacińskiego słowa adventus, które oznacza „przyjście”. W chrześcijaństwie termin adwent stał się klasycznym wyrażeniem na oznaczenie przyjścia Chrystusa zarówno w sensie Wcielenia, jak i powtórnego przyjścia w chwale. Religijny sens adwentu dla człowieka wierzącego stanowi bardzo ważny element indywidualnego przygotowania się na nieuniknione spotkanie z Chrystusem Panem w przyszłości. Czasy eschatologiczne Rozważany dzisiaj fragment Ewangelii należy do mowy eschatologicznej (Łk 21,5-36), w której Jezus zapowiada bliskie zburzenie […]

Czytaj więcejMore Tag
Open post

Miedź jest droższa od złota

32. Niedziela Zwykła, Rok B1 Krl 17,10-16;Ps 146,6c-7.8-9a.9bc-10;Hbr 9,24-28; Mk 12,38-44 Dzisiejsza Ewangelia przedstawia Jezusa, który siedzi i obserwuje, jak ludzie wrzucają do świątynnej skarbony pieniądze. Tego dnia w tłumie było wielu bogatych, którzy wrzucali wiele, ale przyszła również uboga wdowa, która wrzuciła tylko dwa pieniążki, czyli jednego grosza. Ta ofiara w oczach Jezusa zasługiwała na największe uznanie. „Prawdziwie, powiadam wam: Ta uboga wdowa wrzuciła więcej niż wszyscy inni” – powiedział Jezus do zaskoczonych uczniów. Po raz kolejny Chrystus sięga do przykładów z ekonomii, by przybliżyć nam tajemnice Ewangelii. Dzisiaj nie tylko wyjaśnia w ten sposób, na czym polega prawdziwy […]

Czytaj więcejMore Tag
Open post

Tworzenie poprzedza rozdawanie

Uroczystość Chrystusa Króla, Rok A: Ez 43,11-12.15-17; Ps 23,1-3.5-6; 1 Kor 15,20-26.28; Mt 25,31-46  W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi: „Zaprawdę, powiadam wam: Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25,40). Najważniejszą cechą wszelkich ruchów lewicowych jest ich społeczna wrażliwość na ludzką krzywdę. Ludzie lewicy twierdzą, że pomoc charytatywna powinna być w rękach państwa, gdyż pozostawiona w rękach prywatnych na wolnym rynku mogłaby nigdy nie trafić do potrzebujących. Ludwig von Mises (+1973) bardzo trafnie odparł te ataki. Wszystkim tym, którzy uważają, że pomoc biednym należy się z mocy prawa i równocześnie oskarżają kapitalizm o nieczułość, Mises […]

Czytaj więcejMore Tag
Open post

Powołanie do przedsiębiorczości

13.11.2011 r. – XXXIII Niedziela Zwykła A, Prz 31, 10-13.19-20.30-31; 1 Tes 5, 1-6; Mt 25, 14-30 Ludwig von Mises (†1973), austriacki ekonomista i filozof, twierdził, że ludzie nie traktują danej ilości dobra dzisiaj i równej ilości dobra za kilka lat jako tego samego dobra. Musimy zgodzić się z nim, że każdy kto chciałby znieść procent, musiałby przekonać ludzi, żeby jabłku dostępnemu za sto lat przypisywali taką samą wartość, jaką jabłku dostępnemu dzisiaj. Zjawisko procentu pierwotnego występuje w każdej ocenie wartości dotyczącej obiektów świata zewnętrznego i nie może nigdy przestać istnieć. Jest ono istotnym składnikiem ludzkiego działania, bez którego nie […]

Czytaj więcejMore Tag
Open post

Za jednego denara

XXV Niedziela Zwykła, Rok A, Iz 55,6-9; Ps 145,2-3.8-9.17-18; Flp 1,20c-24.27a; Mt 20,1-16a Karol Marks (†1883), ekonomista i działacz rewolucyjny, uważał, że nakład pracy automatycznie nadaje wartość produktowi. Taki sposób myślenia przeczy zdrowemu rozsądkowi i musiał zaprowadzić marksistów na manowce. Wartość użytkowa chleba nie zależy od tego, czy ktoś go upiekł i włożył w jego produkcję swój czas, ale od tego, czy ktoś zechce go kupić, aby zaspokoić nim odczuwany głód. Marks z pewnością nie popełniłby takiego błędu, gdyby przeczytał Przypowieść o robotnikach w winnicy. Ekonomia zbawienia W czasach Jezusa jeden denar stanowił pełne dzienne wynagrodzenie pracownika, które pozwalało mu […]

Czytaj więcejMore Tag
Open post

Ekonomia trynitarna

Kazanie wolnorynkowe na Uroczystość Trójcy Świętej – Rothbard rozpoczął jeden ze swoich wykładów od postawienia pytania: „Co jest przeciwieństwem komunizmu?”. Z sali wykładowej padła od razu odpowiedź, że jest nim kapitalizm. To pierwsza odpowiedź, która ciśnie się każdemu z nas na usta. Ale tak nie jest. Przeciwieństwem komunizmu nie jest kapitalizm, a indywidualizm. Wolna ekonomia to wspólnota potrzebujących siebie nawzajem ludzi. Skoro człowiek jest stworzony na podobieństwo Trójjedynego Boga, to stąd wniosek, że człowiek staje się sobą tylko wtedy, kiedy żyje z innymi, dla innych, a nie wbrew czy przeciwko innym.

Czytaj więcejMore Tag

Wolność Maryi

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Iz 7, 10-14; Ps 40, 7-11;Hbr 10, 4-10; Łk 1, 26-38 Ponad 2000 lat temu w Nazarecie miał miejsce najpiękniejszy dialog w historii ludzkości. Bóg zaproponował Maryi, żydowskiej dziewczynie, współudział w wielkim dziele zbawienia rodzaju ludzkiego. Wszechmogący Bóg, Stwórca świata i człowieka, przedstawił Maryi swój plan, uszanował jej wolną wolę i czekał na odpowiedź. Pokorna służebnica Pańska odpowiedziała fiat – „niech mi się stanie” (Łk 1,38). W tym momencie Bóg stał się Człowiekiem i zamieszkał między nami dla naszego zbawienia. Z okazji dzisiejszej uroczystości najczęściej podkreśla się niezwykłe wybranie Maryi, jej posłuszeństwo woli Bożej albo też jego owoc, […]

Czytaj więcejMore Tag

Posts navigation

1 2 3
Scroll to top