Pozwólcie działać

XVI Niedziela Zwykła A Mdr 12,13.16–19, Rz 8,26–27; Mt 13,24-43 Wsłuchując się w dzisiejszą przypowieść o pszenicy i chwaście, naszej uwadze umyka często fakt, że pszenica była początkowo dziką rośliną. Około dziesięć tysięcy lat temu nasi przodkowie na Bliskim Wschodzie „udomowili” pierwsze zboża, które stały się podstawą ludzkiego wyżywienia. Był to gigantyczny przełom w dziejach ludzkości. Cierpliwość gospodarza Przykład ten pokazuje, że ta sama życiowa energia może być wykorzystana dla dobrych i złych celów. To dlatego w dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi: „Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa” (Mt 13, 30). Jest to zdanie kluczowe w dzisiejszej przypowieści. W ziemskim życiu […]

Czytaj więcejMore Tag

Wcielenie nową formą zawłaszczenia w miłości

Uroczystość Bożego Narodzenia, Msza święta w dzień, Iz 52,7-10; Ps 98,1.2-3ab.3cd-d.5-6 (R.: 3c);Hbr 1,1-6; J 1,1-18 „Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli” (J 1,11) – ten fragment pochodzi z prologu św. Jana i jest czytany w uroczystość Narodzenia Pańskiego podczas mszy świętej w dzień. W trakcie pasterki i mszy świętej o świcie czytane są fragmenty z Ewangelii według św. Łukasza, które opisują scenę narodzenia Jezusa w Betlejem. „Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie” (Łk 2,6-7). […]

Czytaj więcejMore Tag

Nie było dla nich miejsca w gospodzie

24 grudnia 2008 r. – Uroczystość Narodzenia Pańskiego, Pasterka Homilia: Iz 9, 1-3. 5-6; Tt 2, 11-14; Łk 2, 1-14 (Msza w nocy) „Kiedy tam przebywali, nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego Syna, owinęła Go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie.” Ten krótki opis narodzin Jezusa według św. Łukasza oddaje w zwięzły sposób następstwo wydarzeń, ale nie ukazuje całej ich dramaturgii. Nie pomaga nam w tym również szopka, kolorowe lampki choinkowe oraz ciepły klimat kolęd, gdyż wprowadzają one nas w sielankowy nastrój i tym samym oddalają od rzeczywistości, w której […]

Czytaj więcejMore Tag

Mój kairos

Kazanie wolnorynkowe na Pierwszą Niedzielę Adwentu, Rok C – Początek adwentu zachęca nas do refleksji nad czasem. „Czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny” (Mt 25,13) – mówi Jezus. Czas istnieje w niewystarczającej ilości i działający człowiek musi nim oszczędnie gospodarować, podobnie jak czyni to z innymi rzadkimi dobrami. Gospodarowanie to ma szczególny charakter ze względu na naturę czasu, który upływa i jest niepowtarzalny…

Czytaj więcejMore Tag

Król i krzyż

Uroczystość Chrystusa Króla (XXXIV Niedziela Zwykła B – (…) Popatrzmy na krzyż z perspektywy ekonomii zabawienia. Tajemnica krzyża zawiera w sobie pozorny paradoks dotyczący pojęcia zysku i straty. Śmierć na krzyżu – to, co dla jednych jest znakiem przegranej i końca wszystkiego, dla innych jest znakiem triumfu i początkiem nowego życia. A czym krzyż jest dla mnie?

Czytaj więcejMore Tag

Słowo Boże nie uległo skrępowaniu

XXVIII niedziela zwykła, rok C – Uzdrowiony Samarytanin nie wraca do Jezusa jako lekarza, ale jako Zbawiciela. Choć wszyscy trędowaci zostali oczyszczeni, to tylko jeden z nich wszedł na drogę prowadzącą do zbawienia, wyznając wiarę, że Bóg działa przez Jezusa. Dar wiary nie tylko nie jest związany z żadnym narodem, ale nie ogranicza się również do żadnego konkretnego miejsca na ziemi.

Czytaj więcejMore Tag

Uwierzyliśmy i poznaliśmy

21 Niedziela Zwykła 2015 – Kazanie wolnorynkowe – (…) Jezus przedstawia nowe warunki wolnej od przymusu „transakcji”. „Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym” (J 6,54). Czy jestem gotowy Mu uwierzyć? Nie poddawajmy się pokusie, że musimy wszystko od razu zrozumieć. Pójdźmy raczej za wskazaniem św. Pawła: „Niech Chrystus zamieszka przez wiarę w waszych sercach”, a wtedy będziemy mogli ogarnąć duchem, „czym jest Szerokość, Długość, Wysokość i Głębokość”

Czytaj więcejMore Tag

Dobra i zła chciwość – 18 Niedziela Zwykła

18 niedziela zwykła, rok C – (…) Chciwość pochodzi od słowa „chcę”. Jeżeli nasze pragnienia i działania, które wypływają z chęci posiadania więcej i mieszczą się w granicach Bożych przykazań, to nie może być w tym nic złego. W jaki sposób opisać taki stan rzeczy? Święty Tomasz podpowiada nam, że można go nazwać sensowną miłością samego siebie. Wynika to z natury człowieka, który został stworzony do ukochania wszelkiego dobra, włącznie ze swoim własnym.

Czytaj więcejMore Tag

Posts navigation

1 2 3 4
Scroll to top