Open post

Nowe prace budowlane na parafii

Projekt budowy przedszkola powoli dobiega końca. W tym samym czasie trwają inne prace budowlane na terenie parafii. W ubiegłym miesiącu zaczęliśmy przebudowę bramy wjazdowej. Trwają również prace nad planem plebanii. Z tym projektem chcielibyśmy ruszyć pod koniec tego roku. Ofiary pieniężne na ten cel można przesłać na konto parafii św. Rodziny w Lindzie (Lusaka).

Czytaj więcejMore Tag

Teologia sukcesu

Finis coronat opus – 08 czerwca 2014 – (…) Coraz więcej Zambijczyków próbuje kupić błogosławieństwo za dziesięcinę. Wierzą, że jego zewnętrznym przejawem jest materialne bogactwo i zdrowie. Traktują Boga jak automat do puszek Coca-coli. Niektórzy moi parafianie pod wpływem protestanckiej teologii sukcesu zanoszą dziesięciny do innych kościołów, wierząc, że otrzymane w ten sposób Boże błogosławieństwo przyniesie im bogactwo.

Czytaj więcejMore Tag
Open post

Nieskuteczna walka z narkotykami

Finis coronat opus – 23 czerwca 2014 – (…) Katechizm Kościoła Katolickiego naucza, że do obowiązków wspólnoty należy ochrona bezpieczeństwa i zdrowia rodziny, zwłaszcza wobec takich zagrożeń jak narkomania. Nie znajdziemy w katechizmie zbyt wiele na ten temat, ale często w praktyce ochrona ta sprowadza się do interwencji państwa. Ale czy jest to jedyny skuteczny sposób na walkę z narkomanią?

Czytaj więcejMore Tag
Open post

To NIE musi być państwowe – Jakub Wozinski

„To NIE musi być państwowe” – Jakub Wozinski (Warszawa 2014) – Czy świat może nie być podzielony na państwa? Trudno to sobie dzisiaj wyobrazić, gdyż nawet konferencje episkopatów są powoływane przez papieża na terenie danego kraju. Ta książka pomoże nam zakwestionować zastany porządek świata. Ład i postęp przestaniemy łączyć z instytucją państwa. Zadanie państwa powinno ograniczać się do ochrony własności prywatnej. Dotąd jednak tak nie było i ciągle nie jest. Państwo zawsze – wcześniej czy później – przeradza się w agencję, która w sposób zinstytucjonalizowany rozporządza człowiekiem tak, jakby był on jego własnością. Po lekturze tej książki już nigdy więcej nie przejdziemy obojętnie obok mapy politycznej świata, która nie przez przypadek wisi na ścianach w państwowych szkołach.

Czytaj więcejMore Tag

Posts navigation

1 2 3 31 32 33 34 35 36 37 40 41 42
Scroll to top