Open post

Rekolekcje w Madrycie i późni scholastycy z Salamanki

Pierwszy dzień rekolekcji w Madrycie dla polskich emigrantów wypadł w czwartek trzeciego tygodnia adwentu. W Ewangelii według św. Łukasza Jezus stawia trzy pytania retoryczne do zebranego tłumu na temat św. Jana Chrzciciela. Tematem mojej pierwszej nauki było drugie pytanie: „Ale co wyszliście zobaczyć? Człowieka w miękkie szaty ubranego?” (Łk 7,25). Jan Chrzciciel prowadził proste i surowe życie na pustyni. Takie życie pomaga w rozwoju duchowym. Czy rezygnacja z dóbr tego świata jest jedyną drogą do zbawienia? Może być dla niektórych, ale większość nie może sobie na to pozwolić. Pozostaje więc wyzwanie, jak umiejętnie poruszać się w świecie dóbr materialnych, aby […]

Czytaj więcejMore Tag
Open post

Kościół powinien być oazą wolności

Stanislaus T. Lazar SVD, sekretarz ds. misji w Generalacie w Rzymie zorganizował w kwietniu webinarium pt. „Pandemia i dialog profetyczny”. Św. Arnold Janssen pojmował misje jako ustawiczny dialog Boga z ludzkością. Taki dialog jest od początku wpisany w werbistowską duchowość. W pierwszej części webinarium miałem okazję zarysować szerszy kontekst problemu wywołanego przez koronawirusa. W przygotowanej prezentacji pt. „Dialog z chorymi, zarażonymi i dotkniętymi rodzinami” zwróciłem uwagę, że zdrowie nie oznacza tylko braku fizycznej choroby. Zdrowie – według definicji Światowej Organizacji Zdrowia – to stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu. W ostatnich latach dorzucono także wymiar duchowy. Tak rozumiany dobrostan […]

Czytaj więcejMore Tag
Open post

Dni, których jeszcze nie znamy

W roku 2016 wróciłem z Zambii do Polski. Miałem pewne plany, ale zmieniłem je po rozmowie telefonicznej z ówczesnym prowincjałem. Właściwie to się nie zgodziłem, ale na drugi dzień zmieniłem zdanie. Nigdy nie myślałem o powrocie do Centrum Migranta Fu Shenfu. Nie przewidziałem jednego. W drodze z lotniska do Michałowic br. Piotr Szewczuk SVD otrzymał telefon. Przekazał mi słuchawkę. – Słyszałem, że jesteś już w Polsce – usłyszałem po wielu latach znajomy głos o. Antoniego Koszorza SVD. Wszystko się zgadzało. Od pół godziny byłem już w kraju. – Czy moglibyśmy się dzisiaj spotkać na Ostrobramskiej? – zapytał prezes Stowarzyszenia Sinicum […]

Czytaj więcejMore Tag
Open post

Nikogo to nie dziwi

W Zambii prywatna edukacja jest bardzo popularna. Jest tu więcej prywatnych szkół, niż państwowych i kościelnych. Edukację kupuje się tak samo, jak inne towary na rynku i nikogo to nie dziwi. Styczeń to początek roku szkolnego, więc wszyscy zastanawiają się, gdzie posłać dzieci do szkoły. Przez dwa tygodnie obserwowałem, jak Zambijczycy organizują nowy rok szkolny. W najstarszym centrum handlowym Lusaki na Manda Hill znalazłem ogłoszenie, że kupując artykuły powyżej 500 kwacza (1 USD = 11,8 kwacha), mieszkańcy stolicy mogą wygrać bon na czesne dla swojego dziecka. Takiej akcji nie spotkałabym w Polsce. Po pierwsze prywatnych szkół jest mało. Po drugie, […]

Czytaj więcejMore Tag
Open post

Niewydeptane ścieżki

Jan Fijor, wydawca mojej książki „Dwaj ludzie z Galicji” (2011), zaprosił mnie na lunch z prof. Goergem Selginem. Profesor z pochodzenia jest Włochem. Z zapałem opowiadał o swoich włoskich korzeniach i imigrantach w Stanach Zjednoczonych. Janek jednak długo nie wytrzymał i po chwili przeszedł na tematy, dla których amerykański profesor ekonomii przyjechał do Polski. Było więc o standardzie złota, bankowości z rezerwą cząstkową, pieniądzu fiducjarnym, teoremacie regresji i emisji pieniądza przez państwo. Na zakończenie lunchu podsunąłem mu do podpisania jego książkę „Pieniądz państwowy kontra rynkowy”. Była cała popodkreślana na kolorowo, ale nie miałem innego egzemplarza. Taki sposób spędzenia wolnego czasu […]

Czytaj więcejMore Tag
Open post

Obojętność

Na zakończenie cyklu wykładów radiowych, 24 grudnia 1969 r. w rozgłośni Hessian Rundfunk, ks. Józef Ratzinger powiedział: „Z dzisiejszego kryzysu wyło­ni się Kościół, który straci wie­le. Stanie się nieliczny i będzie musiał rozpocząć na nowo, mniej więcej od początków”. Po trzydziestu latach wróci­łem do Belgii i zobaczyłem Ko­ściół, który wygląda tak, jak opisywał to kiedyś młody teo­log, a obecnie papież emeryt. W drugą niedzielę Adwen­tu padał śnieg. Na Mszę świętą przyszło około 40 osób. – Przy lepszej pogodnie jest trochę więcej wiernych – powiedział mi po powrocie ks. Tomasz Ka­nia, polski misjonarz, którego pojechałem zastąpić. Kiedyś przychodziło do kościoła więcej […]

Czytaj więcejMore Tag
Open post

Na autobusowym przystanku

Przygotowania do 18 Ka­pituły Generalnej SVD wkraczają w ostatnią fazę. Kolejny Generał wzywa werbistów do odnowienia na­szej misji. Jak wyznaczyć nowe cele ad extra i ad intra w cią­gle zmieniającym się świecie? Nie sztuka je nakreślić, ale jak je osiągnąć? W tekście przygotowującym do Kapituły nie pojawia się słowo rozmyślanie. Szkoda. To istotny kawał spuści­zny duchowej naszego Zgroma­dzenia. Rzucam okiem na pro­gram dnia naszej warszawskiej wspólnoty, tam też go nie widzę. To, co zniknęło z naszego ży­cia, pojawia się w świecie bizne­su. Miesiąc temu, przed wyjazdem na rekolekcje do Laskowic, zadzwonił do mnie początkujący przedsiębiorca. – Jacek, musisz przeczytać Heroiczne […]

Czytaj więcejMore Tag
Open post

Niepewność

W werbistowskim Centrum Migranta Fu Shenfu realizujemy od dwóch miesięcy mały projekt dla ofiar wojny na Ukrainie. Młodzi ludzie uciekają z terenów ogarniętych wojną. Emigrują do Polski i nazywamy ich imigrantami ekonomicznymi. Na miejscu pozostają, ci którzy nie mogą już podróżować. Osoby starsze i chorzy. To oni są celem naszego pomocowego projektu. Dostaliśmy pierwsze podziękowanie od ludzi, którzy są na miejscu. Kilka miesięcy temu, kiedy pytaliśmy, co im najbardziej potrzeba, mówili o środkach higienicznych (np. pampersy dla obłożnie chorych). Na razie kupili lekarstwa. Stwierdzili na miejscu, że dzisiaj tego im najbardziej potrzeba. O. Wojciech Żółty SVD, misjonarz na Ukrainie, który […]

Czytaj więcejMore Tag
Open post

Partnerzy dialogu

Miesiąc temu, w werbi­stowskiej parafii pw. św. Jadwigi w Warsza­wie, odprawiona została pierw­sza Msza św. za uchodźców i migrantów. Napisałem o tym na moim blogu. Pod wpisem po­jawił się komentarz, że sama in­tencja jest już zła. Odpisałem: „A co złego jest w tym, aby modlić się o to, by uchodźcy jak najszyb­ciej wrócili do swoich krajów?”. Z misji wróciłem do kraju po­nad rok temu. Od tego czasu ob­serwuję, że Polacy są podzieleni na dwa obozy. Jedni chcieliby za­prosić imigrantów, którzy wcale nie chcą do nas przyjechać, a dru­dzy straszą uchodźcami, których w Polsce nie ma. Linia podzia­łu odpowiada mniej więcej […]

Czytaj więcejMore Tag
Open post

Zrobić coś nowego

Zbliża się kolejny Ty­dzień Misyjny. Pamię­tam czasy, gdy wszyscy klerycy wyjeżdżali „po dwóch”, jak w Ewangelii (Mk 6,7). Wtedy jednak, tylko na filozofii w Nysie, było prawie stu alumnów. To już historia. Jednym z celów pracy polskich werbistów było niegdyś umisyj­nienie Kościoła w Polsce. Zręby dzisiejszego Biura Misyjnego przy Komisji Episkopatu Polski ds. Misji były tworzone przez o. Antoniego Koszorza SVD, któ­remu w 1969 r. powierzono nad­zór nad przygotowaniem do pra­cy misyjnej księży fideidonistów. W tym samym czasie, inicjato­rem i twórcą misjologii na ATK w Warszawie (dzisiaj UKSW), był inny werbista i misjolog, o. Feliks Zapłata SVD (+1982). Cel został […]

Czytaj więcejMore Tag

Posts navigation

1 2
Scroll to top