Open post

Budować na skale

Zambijskie refleksy 2021 Pierwszy raz wspólnotę L’Arche („Arka”) dla osób z niepełnosprawnością intelektualną spotkałem w Brukseli, kiedy przygotowywałem się do wyjazdu na OTP (ang. Overseas Training Programme – werbistowski staż misyjny dla seminarzystów) do ówczesnego Zairu. Było to podczas Mszy św. Podszedł do mnie młody człowiek z zespołem Downa i pocałował w policzek na znak pokoju. Nic nadzwyczajnego. Wszyscy w Belgii tak się witają i żegnają. Zrobiło to jednak na mnie wrażenie. Poczekałem przed kościołem. – Chodź i zobacz, gdzie mieszkamy – odpowiedziały osoby z grupy, kiedy zapytałem, kim są i co robią. Brzmiało to jak słowa Jezusa z Ewangelii, […]

Czytaj więcejMore Tag
Open post

Kanada pachnąca przemocą

W mediach głównego nurtu panowała cisza na temat protestów kierowców ciężarówek w Ottawie. Nie dziwi mnie więc fakt, że trwa ona dalej po wprowadzeniu przez rząd federalny Justina Trudeau stanu wyjątkowego na mocy ustawy o sytuacjach nadzwyczajnych. Jason T. Kenney, premier prowincji Alberta, zapowiedział wniesienie do sądu skargi przeciw rządowi w Ottawie. Działania premiera Trudeau są według niego nieproporcjonalne, naruszają naturalną sprawiedliwość, wkraczają w jurysdykcję prowincji i tworzą niebezpieczny precedens. Na dziś jeszcze trzy inne prowincje odcinają się od działań rządu w Ottawie. Kanada to kraj migrantów. Ludzie z różnych stron świata przyjeżdżali tam w poszukiwaniu lepszego życia. Każdy ma […]

Czytaj więcejMore Tag
Open post

Brat Kaziu

Tomasz Terlikowski w artykule „Formacja seminaryjna. Reforma czy korekta?” postuluje, że lekarstwem na kryzys kapłaństwa mogą być księża, którzy pracują w swoich zawodach. Trafnie zauważa, że kandydatowi z licencjatem łatwiej byłoby rozpocząć nowe życie, gdyby odszedł z seminarium. Jako ksiądz mógłby sobie dorobić, gdyby zmniejszyła się liczba wiernych. Zgadzam się z autorem, że posiadanie innego zawodu i wykształcenia może pomóc. Sam wstąpiłem do zakonu dopiero dwa lata po maturze. Nie podzielam jednak stanowiska, by wprowadzić to jako zasadę i wymóg dla kandydata na księdza. Księża robotnicy? To już było po II wojnie światowej we Francji i nie warto do tego […]

Czytaj więcejMore Tag
Open post

Budowniczy kościołów w Afryce – Kaziu z Makeni

ZAMBIA. Z misji wróciłem w 2016 roku, ale w ubiegłym roku pojechałem do Zambii po raz trzeci, by zobaczyć postępy w realizacji nowego projektu. We współpracy z Fundacją ASBIRO pomagamy prywatnym szkołom w Lindzie, na obrzeżach Lusaki. Tym razem nie mogłem jednak pożyczyć samochodu od mojego przyjaciela Kazimierza Piejko, jak robiłem to dotychczas. Rok wcześniej Kaziu odszedł do domu Ojca w wieku 66 lat. Podczas mojego pobytu zatrzymałem się w parafii w Makeni, gdzie proboszczem jest długoletni misjonarz z Polski ks. Krzysztof Mróz. To tutaj, w Makeni, Kaziu spędził 17 lat. Tak wszyscy go tutaj nazywaliśmy. Do Zambii przyjechał po […]

Czytaj więcejMore Tag
Open post

Sprawiedliwa cena

Nowy Ład nie zaczyna się dobrze. Poseł PiS Kazimierz Smoliński na początku stycznia w telewizyjnej debacie powiedział, że rząd chce wprowadzić ceny regulowane na podstawowe artykuły spożywcze. Był to tylko jego prywatny pomysł, ale pozostali uczestnicy debaty zdążyli zrobić wielkie oczy i pootwierali usta ze zdziwienia. Byłem zaskoczony ich reakcją, ponieważ nasze rządy od zawsze interweniowały w gospodarkę. Nie tylko obecny rząd, ale wszystkie pozostałe po tzw. ustawie Wilczka, która liberalizowała życie gospodarcze w Polsce, rozpoczęły proces ograniczania i regulowania tego liberalizmu. Każdy rząd może wprowadzić dowolne prawo na swoim suwerennym terytorium, ograniczyć konsumpcję, wprowadzać zasiłki socjalne, podwyższyć podatki, wprowadzić […]

Czytaj więcejMore Tag
Open post

Misjonarz musi się nawracać

Kilka tygodni temu kupiłem na Allegro materiały z misjologicznej sesji naukowej, która miała miejsce w Pieniężnie w 1988 r. Chciałem poprosić kogoś w Pieniężnie o zrobienie mi fotokopii, ale kiedy zauważyłem cenę książki w Internecie, to zmieniłem zdanie. Za książkę „Kościół katolicki w Chinach” zapłaciłem mniej niż za znaczek listowy. Chciałem przeczytać artykuł o. Antoniego Koszorza SVD pt. „Na marginesie metod pracy misyjnej w Chinach”, który w tamtym czasie wywołał żywą dyskusję wśród werbistów. Przy tej okazji przypomniałem sobie, jakie sympozja naukowe były kiedyś organizowane przez o. Eugeniusza Śliwkę SVD, który był kiedyś dyrektorem Referatu Misyjnego w Pieniężnie. Obok znanych […]

Czytaj więcejMore Tag
Open post

Warto mieć marzenia

Kiedy wróciłem po raz trzeci do Afryki w 2010 r. i objąłem parafię w Lindzie, wróciłem do pomysłu otworzenia wspólnoty dla osób z niepełnosprawnością intelektualną.Od wielu lat chodziła za mną myśl, aby zrobić to w duchu wspólnot l’Arche założonych przez Jeana Vanier w 1964 r. Na świecie istnieją dzisiaj 154 wspólnoty w 38 państwach. Żyje w nich ok. 5 tys. osób. Pracowałem dla nich jako wolontariusz już w Brukseli w 1988 r., a dziesięć lat później w Cantembury przed wyjazdem do Afryki. Będąc w Botswanie, pojechałem na otwarcie pierwszego domu l’Arche w Zimbabwe, o którym usłyszałem już wcześniej w Anglii. […]

Czytaj więcejMore Tag
Open post

Synodalność – wspólna droga

„Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja” – to temat XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, zwołanego w październiku 2021 r. z inicjatywy papieża Franciszka. Synod tym razem jest podzielony na trzy etapy i rozłożony w czasie. Pierwszy etap zaczyna się w diecezjach, drugi etap przenosi się na poziom kontynentów, a zakończenie synodu jest przewidziane na jesień 2023 r. w Rzymie. Słowo „synod” pochodzi z greki i znaczy „iść wspólnie”. To dlatego Franciszek podkreśla, że synod nie jest tylko spotkaniem biskupów, ale drogą, na którą są zaproszeni wszyscy ochrzczeni. Droga synodalna ma prowadzić do powstania wielkiego ludu Bożego, w którym […]

Czytaj więcejMore Tag
Open post

Nie bądź pan głąb

Jak donosi The Wall Street Journal, część największych amerykańskich szpitali zrezygnowała z obowiązkowych szczepień pracowników przeciw COVID-19. Decyzje podjęto po tym, jak pojawiły się problemy z podażą pracowników. Amerykańskie szpitale walczyły nie tylko o pielęgniarki, ale także o techników i dozorców. Sam chirurg nie zrobi operacji. Skomplikowana operacja wymaga dzisiaj społecznej współpracy i inteligentnego podziału pracy opartego na rynkowym rachunku ekonomicznym. Zdrowy rozsądek podpowiada, że o podjęciu pracy decydują również czynniki pozaekonomiczne. Są ludzie, którzy nie decydują się na podjęcie pracy, która byłaby sprzeczna z ich religijnymi, moralnymi lub politycznymi przekonaniami. Nie biorą każdej pracy, ponieważ mogą czekać. Czekają także […]

Czytaj więcejMore Tag
Open post

Nowy ład ma dwa tysiące lat

Z księdzem Jackiem Gniadkiem SVD, misjonarzem, werbistą rozmawia Rafał Pazio. – Boże narodzenia jest Bożym znakiem – taką myśl sformułował Jan Paweł II. Przez wieki był to bardzo silnie oddziałujący znak. Jak rozumieć ten znak we współczesnym świecie, kiedy pojawiają się inne, konkurencyjne, także silne znaki? Ten znak cały czas ma to samo znaczenie. W jaki sposób będziemy ten znak rozumieć, zależy też od naszej wiary. Jezus, niemowlę leżące w ubogim żłóbku jest Bożym znakiem, znakiem nadziei dla całego świata i rodziny ludzkiej. Jest znakiem pokoju dla tych, którzy żyją w konflikcie, stanie wojny. Znakiem wolności dla uciśnionych. Znakiem miłosierdzia […]

Czytaj więcejMore Tag

Posts navigation

1 2 3 4 5 6 7 45 46 47
Scroll to top