Open post

Duch pracy ludzkiej

Muzeum Mt 5,14 Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Warszawie zorganizowało przed beatyfikacją konferencję na temat pracy w myśli Prymasa. Po moim wykładzie o wpływie życia duchowego na jakość pracy padło jedno pytanie. Redaktor Rafał Woś zapytał, w czym przeszkadza mi centralny planista. Myślę, że najlepiej zajrzeć do książki „Duch pracy ludzkiej”, którą Wyszyński wydał tuż u progu swojej biskupiej posługi w 1946 r. Wielu kojarzy Wyszyńskiego jako przedstawiciela lewicy społeczno-gospodarczej. Lektura książki o pracy pokazuje jednak, że w zasadniczych kwestiach Wyszyńskiemu bliżej do ducha kapitalizmu. Podstawą gospodarki wolnorynkowej jest poszanowanie dla własności prywatnej. Wyszyński przypomina klasyczna naukę Kościoła […]

Czytaj więcejMore Tag
Open post

Lęk przed obcym

3 marca 2017 Po kazaniu z okazji Dnia Migranta i Uchodźcy przyszła do mnie pewna kobieta na rozmowę do zakrystii. Rozmawialiśmy o lęku i strachu przed imigrantami z obcej kultury. Mówiłem na kazaniu, że gościnność powinna być cechą ucznia Chrystusa. Powiedziałem także, że gościnność ma swoje granice i każdy musi o tym zdecydować sam w swoim sumieniu. Kobieta tego jednak nie usłyszała. W rozmowie w zakrystii powiedziała mi, że nie chce mieszkać obok obcych w sąsiedztwie, gdyż boi się o swoje dzieci. Widziałem w jej oczach strach. Lęk jest czymś ludzkim. Każdy ma prawo się bać. Lęk przed obcymi bierze […]

Czytaj więcejMore Tag
Open post

Ekologia może być prywatna

Komisja Europejska upubliczniła pakiet dwunastu dyrektyw pod enigmatyczną nazwą „Fit for 55”. Unijni urzędnicy już za nas zdecydowali, że samochody nie są dobrem niezbędnym do życia. Za paliwo będziemy musieli zapłacić znacznie drożej, a wszystko dla walki z emisją gazów cieplarnianych. Z klimatem nie należy jednak walczyć. Tak twierdzi Bjørn Lomborg, autor książki „The Skeptical Environmentalist”. Klimat się zmienia, ale człowiek ma na to znikomy wpływ. Prawdopodobieństwo, że uda się nam te zmiany zatrzymać, jest także niewielkie. Nie warto w to inwestować naszego kapitału, który powinien być przeznaczony na inne, ważniejsze dla świata cele. Do klimatu można się zaadoptować. Tak […]

Czytaj więcejMore Tag
Open post

Nie wszyscy muszą mieć tak samo

5 lipca świętowano w Pekinie stulecie istnienia  Komunistycznej Partii Chin. Z tej okazji Xi Jinping, sekretarz generalny Komitetu Centralnego KPCh, ogłosił, że pierwszy stuletni cel stworzenia średniozamożnego społeczeństwa we wszystkich jego aspektach został zrealizowany. Dla opisania tego celu KPCh posługuje się zakorzenionym w tradycyjnej kulturze chińskim pojęciem xiaokang shehui. Nawiązanie do konfucjanizmu jako modelu etycznego wypełnia pustkę ideologiczną i jest elementem integrującym chińskie społeczeństwo. Wartość chińskiego PKB w przeliczeniu na jednego mieszkańca wynosi obecnie ponad 10 tys. dol. Wielu komentatorów pojęcie xiaokang shehui tłumaczy jako klasę średnią. Po niedawnym oświadczeniu wiceministra finansów Piotra Patkowskiego wszystko jest możliwe. Od teraz zarobki […]

Czytaj więcejMore Tag
Open post

Prawda wzmocni Kościół

Z księdzem Jackiem Gniadkiem, werbistą, misjonarzem, autorem m.in. książki „Ekonomia Boża i ludzka – kazania wolnorynkowe”, rozmawia Rafał Pazio. – Watykan, przedstawiciele papieża zajmują się ostatnio działaniami polskich biskupów w kontekście nadużyć seksualnych (ich ew. tuszowania…). Jak Ksiądz to odczytuje? – Nie śledzę tego dokładnie. Nigdy nie miałem kontaktu z tego typu problemem w Kościele. Znam zagadnienie tylko z prasy. Wierzę, że jest to próba wyjaśnienia pewnych rzeczy. Była szansa, żeby je wyjaśnić. Kardynał Stanisław Dziwisz też miał taką szansę. Słuchałem wywiadu z kardynałem w telewizji TVN. Rozmowę prowadził Piotr Kraśko. Zdziwiłem się, że jedna strona nie była w stanie […]

Czytaj więcejMore Tag
Open post

Wartość wolnego czasu

XVI Niedziela Zwykła B Jr 23,1-6; Ef 2,13-18; Mk 6,30-34 Człowiek podlega upływowi czasu. Przychodzi na świat, dojrzewa, starzeje się i umiera. Księga Koheleta mówi, że „Wszystko ma swój czas, i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem” (Koh 3,1).  W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi do swoich uczniów: „Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco!” (Mk 6, 31). Te słowa Jezusa są potwierdzeniem faktu, że w ludzkim życiu jest czas pracy i czas odpoczynku. Jezus przypomina nam dzisiaj, że nasze życie musi nabrać odpowiedniego wymiaru i rytmu. Człowiek nie może dobrze pracować i modlić się, jeżeli […]

Czytaj więcejMore Tag
Open post

Nie pożądaj żadnej rzeczy bliźniego twego

W Rzeszowie odbyły się niedawno wybory na prezydenta tego miasta. Startowało czterech kandydatów. Na ostatnim miejscu znalazł się kandydat, który jako jedyny swojej kampanii nie budował na centralnej redystrybucji dochodów. Otrzymał tylko 9,15 proc. głosów. Wychodzi na to, że tylko co dziesiąty rzeszowianin nie pożąda rzeczy bliźniego swego. Taki model państwa dominuje dzisiaj we współczesnych rozwiniętych krajach Zachodu. Zbudowany jest na błędnej koncepcji człowieka i dobrze, że zostało to w końcu dostrzeżone przez polskich biskupów. Rada Społeczna Episkopatu przygotowała projekt dokumentu pt. „Przestrzeń wspólnej nadziei, przestrzeń dobra wspólnego”, który był omawiany podczas ostatniego zebrania plenarnego KEP w Kalwarii Zebrzydowskiej. Dokument […]

Czytaj więcejMore Tag
Open post

Ludwig von Mises’s Praxeology as the Foundation of Christian Economic Personalism

Abstract. What can an economist and agnostic tell a theologian about man? In contrast to mainstream economics, which today dominate all universities in the world, Ludwig von Mises (+1973) is interested in real man in action, not a fictitious homo oeconomicus. At one time Gregory M. A. Gronbacher (1998), an American philosopher, proposed a synthesis of Christian personalism  with the free market economy developed by the Austrian School of Economics. His idea prompted me to use Mises’s praxeology to understand and describe human action  in  the  socio-economic  sphere  from  the  perspective  of Catholic  Social Teaching. At that time I understood […]

Czytaj więcejMore Tag
Open post

Jedność w różnorodności

Papież Leon XIII w encyklice Rerum novarum pisze, że zupełna równość w społeczeństwie ludzkim jest niemożliwa, gdyż między ludźmi zachodzą „bardzo wielkie i bardzo liczne różnice naturalne, różnice w inteligencji, pilności, zdrowiu i siłach; a za tymi różnicami już sama z siebie idzie różnorodność warunków życiowych. I to sprzyja zarówno jednostkowemu, jak powszechnemu dobru” (RN 14). Służy to również rozwojowi Kościoła. Dobrym przykładem tego jest życie dzisiejszych patronów. Różne talenty i pierwsze spory Św. Piotr i św. Paweł byli Żydami, ale posiadali różne talenty i zupełnie odmienne charaktery. Mimo tego Kościół umieszcza ich razem w jednym dniu, gdyż pragnie podkreślić, […]

Czytaj więcejMore Tag
Open post

Podatek dochodowy jest ciężarem zbyt ohydnym

27 lipca 217 r. Dwa dni temu obchodzono w Kanadzie 100 rocznicę wprowadzenia podatku dochodowego. W dniu 25 lipca 1917 r. konserwatywny minister finansów Sir Thomas White przedstawił kanadyjskiej Izbie Gmin plan wprowadzenie pierwszego w historii Kanady podatku dochodowego. Od trzech lat była wojna. Minister nie wiedział, jak długo ona jeszcze potrwa, ale zakładał, że rok lub najwyżej dwa lata po wojnie zostanie on zniesiony. Interesująca była jego argumentacja. Twierdził, że wysokie obciążenia podatkowe mogłyby zniechęcić przyszłych imigrantów do osiedlenia się w Kanadzie. Do tej pory podatek ten nie został zniesiony, a więc powstaje pytanie, czy rząd Kanadyjski zauważył, że […]

Czytaj więcejMore Tag

Posts navigation

1 2 3 4 5 6 7 8 9 45 46 47
Scroll to top