Open post

Wartość wolnego czasu

XVI Niedziela Zwykła B Jr 23,1-6; Ef 2,13-18; Mk 6,30-34 Człowiek podlega upływowi czasu. Przychodzi na świat, dojrzewa, starzeje się i umiera. Księga Koheleta mówi, że „Wszystko ma swój czas, i jest wyznaczona godzina na wszystkie sprawy pod niebem” (Koh 3,1).  W dzisiejszej Ewangelii Jezus mówi do swoich uczniów: „Pójdźcie wy sami osobno na miejsce pustynne i wypocznijcie nieco!” (Mk 6, 31). Te słowa Jezusa są potwierdzeniem faktu, że w ludzkim życiu jest czas pracy i czas odpoczynku. Jezus przypomina nam dzisiaj, że nasze życie musi nabrać odpowiedniego wymiaru i rytmu. Człowiek nie może dobrze pracować i modlić się, jeżeli […]

Czytaj więcejMore Tag
Open post

Nie pożądaj żadnej rzeczy bliźniego twego

W Rzeszowie odbyły się niedawno wybory na prezydenta tego miasta. Startowało czterech kandydatów. Na ostatnim miejscu znalazł się kandydat, który jako jedyny swojej kampanii nie budował na centralnej redystrybucji dochodów. Otrzymał tylko 9,15 proc. głosów. Wychodzi na to, że tylko co dziesiąty rzeszowianin nie pożąda rzeczy bliźniego swego. Taki model państwa dominuje dzisiaj we współczesnych rozwiniętych krajach Zachodu. Zbudowany jest na błędnej koncepcji człowieka i dobrze, że zostało to w końcu dostrzeżone przez polskich biskupów. Rada Społeczna Episkopatu przygotowała projekt dokumentu pt. „Przestrzeń wspólnej nadziei, przestrzeń dobra wspólnego”, który był omawiany podczas ostatniego zebrania plenarnego KEP w Kalwarii Zebrzydowskiej. Dokument […]

Czytaj więcejMore Tag
Open post

Ludwig von Mises’s Praxeology as the Foundation of Christian Economic Personalism

Abstract. What can an economist and agnostic tell a theologian about man? In contrast to mainstream economics, which today dominate all universities in the world, Ludwig von Mises (+1973) is interested in real man in action, not a fictitious homo oeconomicus. At one time Gregory M. A. Gronbacher (1998), an American philosopher, proposed a synthesis of Christian personalism  with the free market economy developed by the Austrian School of Economics. His idea prompted me to use Mises’s praxeology to understand and describe human action  in  the  socio-economic  sphere  from  the  perspective  of Catholic  Social Teaching. At that time I understood […]

Czytaj więcejMore Tag
Open post

Jedność w różnorodności

Papież Leon XIII w encyklice Rerum novarum pisze, że zupełna równość w społeczeństwie ludzkim jest niemożliwa, gdyż między ludźmi zachodzą „bardzo wielkie i bardzo liczne różnice naturalne, różnice w inteligencji, pilności, zdrowiu i siłach; a za tymi różnicami już sama z siebie idzie różnorodność warunków życiowych. I to sprzyja zarówno jednostkowemu, jak powszechnemu dobru” (RN 14). Służy to również rozwojowi Kościoła. Dobrym przykładem tego jest życie dzisiejszych patronów. Różne talenty i pierwsze spory Św. Piotr i św. Paweł byli Żydami, ale posiadali różne talenty i zupełnie odmienne charaktery. Mimo tego Kościół umieszcza ich razem w jednym dniu, gdyż pragnie podkreślić, […]

Czytaj więcejMore Tag
Open post

Podatek dochodowy jest ciężarem zbyt ohydnym

27 lipca 217 r. Dwa dni temu obchodzono w Kanadzie 100 rocznicę wprowadzenia podatku dochodowego. W dniu 25 lipca 1917 r. konserwatywny minister finansów Sir Thomas White przedstawił kanadyjskiej Izbie Gmin plan wprowadzenie pierwszego w historii Kanady podatku dochodowego. Od trzech lat była wojna. Minister nie wiedział, jak długo ona jeszcze potrwa, ale zakładał, że rok lub najwyżej dwa lata po wojnie zostanie on zniesiony. Interesująca była jego argumentacja. Twierdził, że wysokie obciążenia podatkowe mogłyby zniechęcić przyszłych imigrantów do osiedlenia się w Kanadzie. Do tej pory podatek ten nie został zniesiony, a więc powstaje pytanie, czy rząd Kanadyjski zauważył, że […]

Czytaj więcejMore Tag
Open post

Zdradzona III Republika

Osiemnastego lutego 2004 r. w Lusace, stolicy Zambii, odbył się jeden z największych protestów w tym kraju od 1990 r. Czternaście lat temu Zambijczycy protestowali przeciwko likwidacji dotacji do żywności. Było to wyraźne poparcie dla socjalistycznego modelu państwa. Dwa miesiące temu wyszli na ulicę, by przeciwstawić się zamrożeniu płac w sektorze publicznym w bieżącym roku budżetowym. Związkowi przywódcy protestowali również przeciwko planowanej podwyżce podatków, ale to jeszcze za mało, by powiedzieć, że mają dość socjalizmu. Zambia obecnie jest jednym z najbiedniejszych krajów na świecie. Dług tego południowoafrykańskiego kraju wynosi ponad 6,5 miliarda dolarów amerykańskich. W tym roku rząd zambijski musi […]

Czytaj więcejMore Tag
Open post

Kościół powinien być oazą wolności

Stanislaus T. Lazar SVD, sekretarz ds. misji w Generalacie w Rzymie zorganizował w kwietniu webinarium pt. „Pandemia i dialog profetyczny”. Św. Arnold Janssen pojmował misje jako ustawiczny dialog Boga z ludzkością. Taki dialog jest od początku wpisany w werbistowską duchowość. W pierwszej części webinarium miałem okazję zarysować szerszy kontekst problemu wywołanego przez koronawirusa. W przygotowanej prezentacji pt. „Dialog z chorymi, zarażonymi i dotkniętymi rodzinami” zwróciłem uwagę, że zdrowie nie oznacza tylko braku fizycznej choroby. Zdrowie – według definicji Światowej Organizacji Zdrowia – to stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu. W ostatnich latach dorzucono także wymiar duchowy. Tak rozumiany dobrostan […]

Czytaj więcejMore Tag
Open post

Dialog z chorymi, zarażonymi i dotkniętymi rodzinami

Ten tekst był przygotowany w oryginale w języku angielskim na werbistwskie webinarium zorganizowane przez o. Stanislausa T. Lazar’a SVD, sekretarza ds. misji w Generalacie w Rzymie. Konferencja on-line nosiła tytuł  „Pandemia i dialog profetyczny”.  Artykuł był podstawą do wygłoszenia 15-minutowej prezentacji 23 kwietnia 2021 r. W wersji drukowanej ukaże się razem z innymi artykułami w książce, która zostanie wydana przez misjonarzy werbistów na Filipinach. Św. Arnold Janssen pojmował misje jako ustawiczny dialog Boga z ludzkością. Tak rozumiany dialog jest od początku wpisany w werbistowską duchowość. ————————————– Jest taka stara opowieść chińska o człowieku, który poszedł na targ kupić buty, ale […]

Czytaj więcejMore Tag
Open post

Przepis na eucharystyczny chleb

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, Rdz 14,18–20; Ps 110,1–2.3–4; 1 Kor 11,23–26; Łk 9,11b–17 Dzisiaj obchodzimy w Kościele uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej. Wszystko zaczęło się w 1246 roku, kiedy bp Robert z Thourotte (†1246) ustanowił to święto dla diecezji Liège, a raczej kilka lat wcześniej od widzeń św. Julianny (†1258), przeoryszy klasztoru augustianek w Mont Cornillon we Francji. Siostrze Juliannie objawił się Jezus i zażądał od niej ustanowienia nowego święta ku czci Najświętszego Sakramentu. Pierwsza procesja eucharystyczna miała miejsce w czwartek po uroczystości Trójcy Świętej, czyli w tym samym dniu, w którym dzisiaj świętujemy Boże Ciało w […]

Czytaj więcejMore Tag
Open post

Nie każdy artysta jest geniuszem

Będąc w Zambii na misjach, organizowałem również warsztaty o przedsiębiorczości. Moja parafia była położona w biednej dzielnicy na obrzeżach Lusaki. Chciałem swoim parafianom pokazać, że najlepszym sposobem wyjścia z biedy są praca i rozwijanie otrzymanych od Boga talentów. Pamiętam dobrze warsztaty w Lindzie, na których miejscowy stolarz postawił pytanie: „Pewnego dnia postanowiłem rozwinąć mój biznes. Zainwestowałem skromne oszczędności i zrobiłem nowy model fotela. Wystawiłem komplet razem z ławą. Były to najlepsze meble, jakie kiedykolwiek zrobiłem. Ludzie przychodzili, podziwiali, ale nikt nie chciał kupić. Dlaczego?”. Była to dla mnie okazja, by wytłumaczyć na tym przykładzie laborystyczną teorię wartości. Karol Marks twierdził, […]

Czytaj więcejMore Tag

Posts navigation

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 47 48 49
Scroll to top