Open post

Synodalność – wspólna droga

„Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja” – to temat XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów, zwołanego w październiku 2021 r. z inicjatywy papieża Franciszka. Synod tym razem jest podzielony na trzy etapy i rozłożony w czasie. Pierwszy etap zaczyna się w diecezjach, drugi etap przenosi się na poziom kontynentów, a zakończenie synodu jest przewidziane na jesień 2023 r. w Rzymie. Słowo „synod” pochodzi z greki i znaczy „iść wspólnie”. To dlatego Franciszek podkreśla, że synod nie jest tylko spotkaniem biskupów, ale drogą, na którą są zaproszeni wszyscy ochrzczeni. Droga synodalna ma prowadzić do powstania wielkiego ludu Bożego, w którym […]

Czytaj więcejMore Tag
Open post

Nie bądź pan głąb

Jak donosi The Wall Street Journal, część największych amerykańskich szpitali zrezygnowała z obowiązkowych szczepień pracowników przeciw COVID-19. Decyzje podjęto po tym, jak pojawiły się problemy z podażą pracowników. Amerykańskie szpitale walczyły nie tylko o pielęgniarki, ale także o techników i dozorców. Sam chirurg nie zrobi operacji. Skomplikowana operacja wymaga dzisiaj społecznej współpracy i inteligentnego podziału pracy opartego na rynkowym rachunku ekonomicznym. Zdrowy rozsądek podpowiada, że o podjęciu pracy decydują również czynniki pozaekonomiczne. Są ludzie, którzy nie decydują się na podjęcie pracy, która byłaby sprzeczna z ich religijnymi, moralnymi lub politycznymi przekonaniami. Nie biorą każdej pracy, ponieważ mogą czekać. Czekają także […]

Czytaj więcejMore Tag
Open post

Nowy ład ma dwa tysiące lat

Z księdzem Jackiem Gniadkiem SVD, misjonarzem, werbistą rozmawia Rafał Pazio. – Boże narodzenia jest Bożym znakiem – taką myśl sformułował Jan Paweł II. Przez wieki był to bardzo silnie oddziałujący znak. Jak rozumieć ten znak we współczesnym świecie, kiedy pojawiają się inne, konkurencyjne, także silne znaki? Ten znak cały czas ma to samo znaczenie. W jaki sposób będziemy ten znak rozumieć, zależy też od naszej wiary. Jezus, niemowlę leżące w ubogim żłóbku jest Bożym znakiem, znakiem nadziei dla całego świata i rodziny ludzkiej. Jest znakiem pokoju dla tych, którzy żyją w konflikcie, stanie wojny. Znakiem wolności dla uciśnionych. Znakiem miłosierdzia […]

Czytaj więcejMore Tag
Open post

Nowe areopagi misji

–Nie chodzi tylko o pomaganie ubogim, nawet nie o towarzyszenie im, ale o stawanie się ubogimi, naśladowanie Jezusa w Jego ubóstwie – mówi bp Damian Muskus OFM, komentując tegoroczne papieskie Orędzie na Światowy Dzień Ubogiego. To nie wystarczy, by zmienić ten świat. Błogosławiony Stefan Kardynał Wyszyński pisał w „Duchu ludzkiej pracy”, że należy podnosić wydajność swej pracy, by zdobyć więcej środków do niesienia pomocy bliźnim. Niestety, ale takich głosów w Kościele już prawie nie ma. Kiedy byłem w Zambii, razem z moim przyjacielem Chansi Chandą przeprowadzaliśmy warsztaty dla zambijskich przedsiębiorców. Dziesięć lat wcześniej po seminarium zorganizowanym w Zambii przez Instytut […]

Czytaj więcejMore Tag
Open post

Wolność Maryi

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego, Iz 7, 10-14; Ps 40, 7-11;Hbr 10, 4-10; Łk 1, 26-38 Ponad 2000 lat temu w Nazarecie miał miejsce najpiękniejszy dialog w historii ludzkości. Bóg zaproponował Maryi, żydowskiej dziewczynie, współudział w wielkim dziele zbawienia rodzaju ludzkiego. Wszechmogący Bóg, Stwórca świata i człowieka, przedstawił Maryi swój plan, uszanował jej wolną wolę i czekał na odpowiedź. Pokorna służebnica Pańska odpowiedziała fiat – „niech mi się stanie” (Łk 1,38). W tym momencie Bóg stał się Człowiekiem i zamieszkał między nami dla naszego zbawienia. Z okazji dzisiejszej uroczystości najczęściej podkreśla się niezwykłe wybranie Maryi, jej posłuszeństwo woli Bożej albo też jego owoc, […]

Czytaj więcejMore Tag
Open post

Nowe areopagi misji po Maximum illud: świat ekonomii

Jacek Gniadek SVD, Nowe areopagi misji po Maximum illud: świat ekonomii [w:] W służbie misji, Od Maximum illud do Ewangelii gaudium i Querida Amazonia, red. Andrzej Pietrzak SVD, Łukasz Samiec, Lublin 2021, str. 187-203. —————————- List apostolski papieża Benedykta XV Maximum illud na temat misji był dokumentem przełomowym w odniesieniu do misji oraz powstania misjologii. Papież formułuje w nim nowe zasady i priorytety dla misji katolickich. Zrywa z dotychczasowym europocentryzmem i paternalizmem. W różnicach kulturowych Papież dostrzega wartość i stawia na rozwój lokalnych Kościołów w oparciu o ich własne zasoby. Spróbujmy po 100 latach od ukazania się listu ocenić, czy […]

Czytaj więcejMore Tag
Open post

Postawmy mur

Sytuacja na granicy polsko-białoruskiej przykuwa uwagę Polaków i świata. O. Marcin Wrzos OMI, redaktor naczelny „Misyjnych dróg” na portalu www.misyjne.pl w swoim felietonie z 20-go października br. napisał, że nie jest za otwarciem granic, ale jednocześnie nie jest za budowaniem na wschodniej granicy muru. Jak to ze sobą pogodzić? Ojciec Wrzos używa całej gamy ewangelicznych i humanitarnych argumentów. Mówi o chrześcijańskiej gościnności. Przypomina, że Jezus sam był uchodźcą. Za papieżem Franciszkiem powtarza, że chrześcijanin powinien budować mosty, a nie mury. Problem polega na tym, że o. Wrzos chce budować mosty przez zamknięte granice państwa. Pisze, że powinniśmy przyjąć migrantów i […]

Czytaj więcejMore Tag
Open post

Ekonomia to nie fizyka

Przemawiając podczas uroczystego rozpoczęcia nowego roku akademickiego na Uniwersytecie Wrocławskim premier Mateusz Morawiecki powiedział, że w ekonomii – inaczej niż w fizyce – nie ma powszechnie obowiązujących praw, jak chociażby prawo grawitacji. – Jest zbyt wiele współzależności, by ująć je w jednym systemie – dodał. Zjawiska gospodarcze są złożone i należy premierowi przyznać rację, że trudno je ująć w jeden system. Friedrich A. von Hayek mówił, że wiedza w ekonomii jest rozproszona i jeden umysł nie jest w stanie ogarnąć skomplikowanego działania popytu, podaży i cen. Taką wiedzę posiadają działające na rynku jednostki, ale jest ona cząstkowa i często nawet […]

Czytaj więcejMore Tag
Open post

Specyficzne powołania misyjne

Finis coronat opus, 13 października 2014 Ojciec Święty Franciszek w swojej adhortacji apostolskiej Evangelii gaudium w kontekście nowej ewangelizacji przypomina, że każdy katolik jest misjonarzem (EG 120). Czy potrzebne są więc jeszcze misyjne seminaria? Większość z nich przeżywa dzisiaj kryzys. Święty Jan Paweł II w encyklice o stałej aktualności posłania misyjnego Redemptoris missio nauczał, że misje są sprawą całego Ludu Bożego, ale dodawał jednocześnie, że do założenia nowego kościoła konieczna jest Eucharystia (RM 70). Potrzebna jest więc posługa kapłańska. Biskupi, kapłani i wszyscy wierni głoszą Dobrą Nowinę na różnych płaszczyznach, ale w Kościele są również specjalni wysłannicy przeznaczeni do głoszenia […]

Czytaj więcejMore Tag
Open post

Podróże kształcą

Miałem w tym roku wyjechać na wakacje w Karpaty Rumuńskie. Kiedy Rumunia ogłosiła, że szczepienia i testy nie są u nich wymagane, pomyślałem, że jest to dla mnie wyśmienita okazja na tegoroczne wakacje. Po lockdownach czułem, że muszę wyjechać i przekroczyć granicę. Radość trwała krótko. Po kilku dniach przeczytałem, że dla niezaszczepionych powracających do kraju jest dziesięciodniowa kwarantanna. W pierwotnych planach podróży do Rumuni miałem przejazd przez Austrię. W przeciwieństwie do Słowacji, gdzie na wjazd wymagany był test PCR, do Austrii wystarczył tylko test antygenowy, który był tańszy. Zdecydowała cena. Doszło do szybkiej zmiany decyzji i wybór padł na Alpy […]

Czytaj więcejMore Tag

Posts navigation

1 2 3 4 5 6 7 8 45 46 47
Scroll to top