This movie requires Flash Player 9
 

Uchodźcy i kalkulacja

przykład Chińczyków na całym świecie pokazuje, że można robić dobre interesy żyjąc w chinatown. Chińczyk zachowuje się jak dobry przedsiębiorca. Kalkuluje i dochodzi do wniosku, że w wyniku integracji może więcej stracić niż zyskać. Kalkuluje również Polak... ...

Przepis na eucharystyczny chleb

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa - (...) Chleb używany do Eucharystii powinien jeszcze posiadać certyfikat, że został wyprodukowany w przestrzeni gospodarczej wolności....

Poszukiwanie lepszych warunków życia odwieczną przyczyną migracji

Kościół uznaje prawo każdego człowieka do „opuszczenia kraju swego pochodzenia z różnych motywów, ażeby szukać lepszych warunków życia w innym kraju”. Prawo do emigracji nie może być więc w żadnym wypadku ograniczone przez państwo. Ale kto powiedział, że ma być na koszt państwa?...

Wolnorynkowy nacjonalizm

Tłumienie naturalnych i zdrowych uczuć narodowych może doprowadzić do tego, że pod ciśnieniem krytyki dojdzie do rozwoju niezbyt zdrowych odłamów nacjonalizmu. A to, że ktoś nie chce mieszkać razem z Niemcami lub muzułmanami, nie oznacza jeszcze, że nie chce z nimi handlować i współpracować na odległość......

Rabin, imam i ksiądz

Człowiek nie wybiera tylko między poszczególnymi rzeczami materialnymi i usługami na rynku, ale jego wybory dotyczą wszystkich sfer życia. Wybiera więc również religię. Mając do wyboru dwie, wybiera jedną... najlepszą z jego punktu widzenia... ...